lundi 16 février 2009

احمد وهبي: بيني و بين قلب'ي

احمد وهبي: بيني و بين قلبي

يا قلبي بركا اك، ل الـوين متقدّم

خوذ الـراي، اتلفّت و شوف وراك

ات لقى الـطريق لي فتنى اه ضلام، نتا بغيت و آنا مغصوب، مشيتْ معاك

دخّلت ني ب السيف متحتّم

طاوعتْ اك حتّى، يا قلبي، خسرت معاك

الـعوجة ما بقات ش اة تسكّم

و اللي باع اك ما هو ش كيف اللي شرى اك

بحر الـخلطة كبير، اي تجلطم

و اللي عايم فيه معمّد عل الـهلاك

خوذ رايي ب ساحة و سلّم

ات صبح متهنّي و اي فوت شقاك

ات ضحك ل اللي سقى اك كيسان الـسم

و ات تكرّم على اللي ظاهرين عداك

أنايا، قلبي، عليك ليوم لايم

ان نسا الـدنيا الـكل و نتا ما ان نسا اك

إلا...(ناقصة) ...و ليوم شعلنا الـحرب أنا و ايّاك

يا قلبي حتّى ل الـوين و نتا نايم

طايع ل الـدنيا و ات تبّع ف هواك

ما راك ش صغير و ان قول ات تعلّم

بعد ايّام، يا قلبي، ات كبر ان ستنّاك

نتا عارف كل ما لازم

عارف اللي خدع اك و اللي صافى اك

ما ان رضا ش بيك، ما راك ش لازم

ان بيع اك بلاش و ان زيد ل اللي شرى اك

نتا كافر، ما ات عرف ات رحم

ربي لي خلق اك و آنا حصلتْ معاك

الـظهر لي غر بيك ما هو ش دايم

و اللي فاكر فيك لابدّة اي نسا اك

يا قلبي بركا اك ل الـوين متقدّم

خوذ الـراي، اتلفّت و شوف وراك

ات لقى الـطريق لي فتنى اه ضلام، نتا بغيت و آنا، مغصوب و مشيت معاك

دخّلت ني ب السيف متحتّم

طاوعتْ اك حتّى، يا قلبي، خسرتْ معاك


نص ب الـعربيّة الـجازايريّة - Algérie nouvelle

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire